Construction

ЗА НАС

“ASSO GROUP” е предприемчива и модерна компания, оперираща на българския пазар. Започва дейността през 2017 година съвместно с дружество „М&Z Consulting“ Ltd, като дружествата развиват заедно дистрибуционен канал и търговия с висококачествени вендинг автомати.

Следват изключително активни години, през които дружествата успяват да разширят дейността си и да навлязат в нови икономически сектори на пазара, като строителство и недвижими имоти.

С цел подобряване на управлението, оптимизиране на корпоративната структура и удовлетворяване на  нарастващите нужди на пазара “ASSO GROUP” Ltd отделя строителния си бизнес и изграждането на жилищни сгради в ново дружество - „ASSO HOME“ Ltd.

По този начин „ASSO GROUP“ Ltd концентрира основната си дейност и капитал в развитие на управлението и покупко-продажбата на недвижими имоти, и оперирането с вендинг автомати.

За всеки сектор от дейността си „ASSO GROUP“ Ltd разполага с добре обучен и силно мотивиран екип от професионалисти, благодарение на който клиентите и партньорите на фирмата са удовлетворени от услугите ни.

За нас е важно Вашият бизнес да бъде успешен!

КОНТАКТИ